Izjava zasebnosti

Podjetje Kibuba se zavezuje, da bo trajno varovalo uporabnikove osebne podatke. Uporabljeni bodo le za potrebe podjetja pri izdelavi in pošiljanju ponudb, računov, informativnega gradiva in za ostalo potrebno komunikacijo. Nikakor jih ne bomo posredovali ali prodali tretjim osebam.

Z uporabnikom sme ponudnik stopiti v stik preko sredstev komunikacije na daljavo le za potrebe preverjanja verodostojnosti naročila, ali če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje.

Če kupec pri kateremkoli stiku, vzpostavljenem s sredstvom za komunikacijo, ki omogoča osebna sporočila, izjavi, da ne želi več prejemati sporočil na takšen način, mu podjetje ne sme več pošiljati nobenih sporočil, ki so namenjena sklenitvi pogodbe za dobavo kateregakoli blaga ali katerekoli storitve.

Varstvo otrok

Oglasna sporočila morajo biti jasno razvidna (upoštevajoč starost) in morajo biti jasno ločena od iger in tekmovanj. Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, mora biti primerna njihovi starosti in ne sme izkoriščati zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

Ponudnik ne sme sprejemati naročila od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali skrbnikov. Ponudnik brez izrecnega dovoljenja otrokovih staršev ali skrbnikov ne sme sprejemati nikakršnih osebnih podatkov, ki zadevajo otroke. Prav tako ponudnik tretji osebi ne sme izdajati podatkov, sprejetih od otrok, izjema so starši oziroma skrbniki. Ponudnik ne sme ponujati prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljivi za otroke.
Poganja Trogon